**เริ่มใช้ Username และ Password ของผู้ใช้งานเองตั้งแต่ 1 พ.ย.55 รหัสการใช้งานของแต่ละคนได้ถูกส่งไปที่ e-mail แล้ว มีปัญหาในการใช้งานระบบ Tel 0821372793

เข้าสู่ระบบ

Username
Password
กรุณาใช้รหัสของท่านเอง

 

คู่มือระบบรายงานโรคติดต่อเร่งด่วนออนไลน์
1.บทนำ
2.จัดการระบบสมาชิก
3.บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ป่วย
4.ทะเบียนรายงานข้อมูล