ค้นหา

 ระหว่างเดือน เดือน พศ
ถึงวันที่เดือน เดือน พศ
กลุ่มงาน
 
รายงาน
หน่วยงานที่ส่ง
ว.ด.ป. ที่ส่ง
กลุ่มงาน
ผลการรับ
 16แฟ้มเดือนสิงหาคม2566   10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนสิงหาคม2566   22/09/2023 15:53:57  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือน สค.66   รพ.ปรางค์กู่   18/09/2023 11:01:50  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2566 รพ. สต. บ้านห   รพ. สต. บ้านหนองบัว    17/09/2023 16:03:18  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2566 รพ. สต. บ้าน   รพ. สต. บ้านหนองบัว    17/09/2023 16:01:30  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งข้อมูล 16 แฟ้มเดือนสิงหาคม 2566   มณีรัตน์ พลศักดิ์ /รพ.กันทรารมย์ งานประกันสุขภาพฯ/ ส่งข้อมูล 16 แฟ้มเดือนสิงหาคม 2566   17/09/2023 12:53:33  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนสิงหาคม 2566   สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนสิงหาคม 2566   15/09/2023 14:57:33  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือน สค.66   รพ.ศรีรัตนะ ขอส่ง16 แฟ้ม เดือน สค.66/แสงเดือน วันทา จพ.เวชสถิติ   15/09/2023 09:39:17  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม กค 2566   data center รพ.ศรีสะเกษ   14/09/2023 10:31:32  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่ง16 แฟ้ม เดือน สิงหาคม 2566   นงลักษณ์/รพ.เบญจลักษ์ฯ/23125/ข้อมูลเดือน สิงหาคม    12/09/2023 15:34:45  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงานประกันสังคมเดือน สิงหาคม 2566   รพ.สต.ห้วยจันทร์ ส่งเบิกประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2566   12/09/2023 14:56:06  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือนสิงหาคม 2566   ฐิติยาพร/งานประกันสุขภาพ/รพ.ขุนหาญ   12/09/2023 13:24:34  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอรับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม เดื   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีพะเนา   11/09/2023 11:04:03  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 ข้อมูล16แฟ้ม เดือนส.ค. 2566 ร.พ.ห้วยทับทัน   ข้อมูล16แฟ้ม เดือนส.ค. 2566 ร.พ.ห้วยทับทัน/10937   10/09/2023 14:40:17  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงานเดือน สิงหาคม 2566   โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ   08/09/2023 10:25:51  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือนสิงหาคม 2566 28016   งานประกัน 16 แฟ้ม   08/09/2023 09:10:22  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้มเดือนสิงหาคม   งานเวชระเบียน / รพ.ขุขันธ์   07/09/2023 15:20:16  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม สิงหาคม 2566   รพ.พยุห์ / เวชสถิติ   07/09/2023 14:40:25  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 10943 สิงหาคม 2566   เจ้าหน้าที่เวชสถิติ กลุ่มงานประกัน ส่ง 16 แฟ้มเดือนสิงหาคม 8/66   07/09/2023 13:40:02  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงานผู้ป่วยประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2566   รพ.สต.บ้านจะกอง / 03476   06/09/2023 16:07:50  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม   รพ.ยางชุมน้อย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ส.ค 66   04/09/2023 15:11:26  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงานประกันสังคมเดือน สิงหาคม 2566   รพ.สต.บ้านกันตรวจ 03410   01/09/2023 14:00:57  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 เบิกค่าชดเชยผู้ประกันตน   จารินี ใจสว่าง   31/08/2023 10:10:21  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 2566   10935 รพ.อุทุมพรพิสัย ส่ง16 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 2566    29/08/2023 14:15:17  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือนมิถุนายน 2566   10935 รพ.อุทุมพรพิสัย ส่ง16 แฟ้ม เดือนมิถุนายน 2566    29/08/2023 14:11:51  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16แฟ้มเดือนกรกฎาคม2566   10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนกรกฎาคม2566   24/08/2023 19:44:58  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม   รพ.ไพรบึง/16แฟ้ม/เดือนก.ค.66   23/08/2023 14:01:22  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งเบิกประกันสังคม เดือน ก.ค 66   นิตยา กายชาติ รพ.สต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ   22/08/2023 15:47:37  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 2566 28016   งานประกัน 16 แฟ้ม    22/08/2023 08:29:42  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่ง 16 แฟ้มเดือนกรกฏาคม 2566   มณีรัตน์ พลศักดิ์ /รพ.กันทรารมย์ งานประกันสุขภาพ/ ส่งข้อมูล 16 แฟ้มเดือนกรกฏาคม 2566   21/08/2023 15:32:30  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือน กค.66   รพ.ปรางค์กู่   18/08/2023 20:05:09  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 10943 กรกฎาคม 2566   เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ส่งข้อมูล 16 แฟ้ม โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 10943 กรกฎาคม 2566   18/08/2023 10:01:37  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2566   สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่งข้อมูล16แฟ้มเดือนกรกฎาคม 2566   18/08/2023 09:31:21  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือน กค.66   รพ.ศรีรัตนะ16 แฟ้ม เดือน กค.66   17/08/2023 09:29:08  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 2566   งานเวชระเบียน / รพ.ขุนหาญ   16/08/2023 18:54:48  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงานประกันสังคมเดือน กรกฏาคม2566   รพ.สต.ห้ยจันทร์ ประกัสังคม เดือนกรกฏาคม 2566   16/08/2023 08:33:45  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
Records 1 to 35 of 26274