ค้นหา

 ระหว่างเดือน เดือน พศ
ถึงวันที่เดือน เดือน พศ
กลุ่มงาน
 
รายงาน
หน่วยงานที่ส่ง
ว.ด.ป. ที่ส่ง
กลุ่มงาน
ผลการรับ
 16 เนเธŸเน‰เธก เธžเธคเธฉเธ เธฒเธ„เธก 2567   เธˆเธž.เน€เธงเธŠเธชเธ–เธดเธ•เธด/เธฃเธž.เธžเธขเธธเธซเนŒ   10/06/2024 12:13:58  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม มีค 2567   รพ ศรีสะเกษ   23/05/2024 09:50:01  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือนเมษายน 2567 28016   งานประกัน 16 แฟ้ม   16/05/2024 10:14:31  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม เมษายน 2567   จพ.เวชสถิติ/รพ.พยุห์   15/05/2024 09:06:32  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16แฟ้มเดือนมีนาคม2567   10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มมีนาคม2567   27/04/2024 16:18:52  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งเบิกประกันสังคม เดือน มกราคม 2567   นิตยา กายชาติ รพ.สต.หนองหัวช้าง ขอส่งเบิกผู้ป่วยนอกประกันสังคม   18/04/2024 15:40:22  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม มีนาคม 2567   จพ.เวชสถิติ / รพ.พยุห์   10/04/2024 11:26:01  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2567 28016   16 แฟ้ม งานประกันสุขภาพ   09/04/2024 15:58:44  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงานบริการผู้ป่วยประกันสังคม มี.ค.67   03476 รพ.สต.บ้านจะกอง   06/04/2024 17:08:44  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2567 28016   งานประกัน 16 แฟ้ม   04/04/2024 10:53:34  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16แฟ้มเดือนกุมภาพันธ์2567   10929 รพ.กันทรลักษ์ส่ง16แฟ้มเดือนกุมภาพันธ์2567   20/03/2024 20:08:17  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม กุมภาพันธ์ 2567   จพ.เวชสถิติ / โรงพยาบาลพยุห์   13/03/2024 12:57:00  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2567   สุหรรษา /10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่งข้อมูล 16แฟ้มเดือนกุมภาพันธ์ 2567   12/03/2024 10:03:22  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงาน บริการผู้ป่วยประกันสังคม ก.พ.67   รพ.สต.บ้านจะกอง 03476   08/03/2024 16:15:50  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือน กุมภาพันธ์ 2567 28016   งานประกัน 16แฟ้ม   08/03/2024 11:52:32  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม มค 2567   DATA CENTER รพ.ศรีสะเกษ 045611503 - 1233   07/03/2024 08:46:46  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16แฟ้มเดือนมกราคม2567   10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนมกราคม2567   22/02/2024 18:15:40  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม ม.ค.256   ชนัญชิดา ใจดี/ 03391/ รพ.สต.หว้าน   15/02/2024 15:46:07  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม ธ.ค.256   ชนัญชิดา ใจดี/ 03391/ รพ.สต.หว้าน   15/02/2024 15:45:08  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม พ.ย.256   ชนัญชิดา ใจดี/ 03391/ รพ.สต.หว้าน   15/02/2024 15:43:53  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนมกราคม 2567   สุหรรษ /10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนมกราคม2567   15/02/2024 10:50:28  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม ธค 2566   ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ รพ ศรีสะเกษ   15/02/2024 08:50:46  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม มกราคม 2567   เจ้าพนักงานเวชสถิติ / โรงพยาบาลพยุห์   09/02/2024 12:04:11  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือน มกราคม2567 28016   งานประกัน 16 แฟ้ม   08/02/2024 15:42:09  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอเบิกเงินค่าบริการผู้ป่วยประกันสังคม ม.ค.67   รพ.สต.บ้านจะกอง   06/02/2024 13:50:33  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 16แฟ้มเดือนธันวาคม2566   10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนธันวาคม2566   22/01/2024 19:28:50  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนธันวาคม 2566   สุหรรษา /10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่ง16แฟ้มเดือนธันวาคม 2566   15/01/2024 09:46:58  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม พย 2566   Data center รพ ศรีสะเกษ   15/01/2024 09:13:30  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม ธันวาคม 2566   จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลพยุห์   11/01/2024 13:56:03  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือน ธันวาคม 2566 28016   งานประกัน 16 แฟ้ม   05/01/2024 14:39:32  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ส่งรายงานผู้ป่วยประกันสังคม เดือน ธันวาคม 2566   03476 รพ.สต.บ้านจะกอง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ   02/01/2024 15:46:10  งานประกันสุขภาพ   ยังไม่ได้รับ 
 16แฟ้มเดือนพฤศจิกายน2566   10929รพ.กันทรลักษ์ส่ง16แฟ้มเดือนพฤศจิกายน2566   26/12/2023 13:18:28  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2566   สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่ง 16 แฟ้มเดือนพฤศจิกายน 2566   18/12/2023 09:54:07  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 16 แฟ้ม พฤศจิกายน 2566   เจ้าพนักงานเวชสถิติ/โรงพยาบาลพยุห์   14/12/2023 09:59:10  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
 รายงาน 16 แฟ้ม เดือน พฤศจิกายน2566 28016   งานประกันสุขภาพ 16 แฟ้ม   08/12/2023 16:19:01  รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม   ยังไม่ได้รับ 
Records 1 to 35 of 26344